Lunch till gymnasieelever

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att lämna uppgifter för att tillhandahålla subventionerad lunch till gymnasielever. Det är elever som studerar på Alströmergymnasiet och som är folkbokförda i Alingsås kommun som har rätt till lunchsubventionen.

Alla restauranger/caféer som accepterar och uppfyller nedanstående villkor kommer att få möjlighet att ta emot beställningar.

Information angående luncherbjudande lämnas senast kl. 15.00, torsdag den 2 april för vecka 16.  Därefter kommer e-tjänsten att öppnas på nytt tisdag 14/4 inför vecka 17.

Observera att all kommunikation om beställningar eller frågor hanteras i e-tjänsten under minasidor.alingsas.se i fältet för meddelanden.

Krav som ska uppfyllas:

 • Restaurangen/caféet ska vara belägen inom Alingsås kommun.
 • Restaurangen/caféet ska erbjuda lunch för max 66.96 SEK exkl. moms per lunch (max 75 SEK inkl. moms). Kostnaden för lunchen får ej överstiga 75 SEK inkl. moms för eleven, d v s eleven ska inte betala något extra. Dryck ska inte ingå.
 • Eleverna bestämmer själva om de vill beställa lunch och i så fall vad de vill äta.
 • Uppdraget ska utföras under vecka 16, 17 och 18 2020 (det är valfritt att tillhandahålla luncher en, flera eller alla veckor).
 • Lunchrätterna ska avhämtas mellan kl 10.00 och 13.00 helgfria vardagar, bordsservering ska ej förekomma för elevernas räkning.
 • Lunchrätterna får vara kalla och/eller varma (det är möjligt att erbjuda lunchrätter för egen uppvärmning).
 • Restaurangen/caféet ska erbjuda två rätter per dag (varav en är vegetarisk).
 • Restaurangen/caféet ska kunna tillhanda minst 40 portioner per dag avsedda för detta uppdrag.
 • Restaurangen/caféet ska varje torsdag senast kl 15 meddela kommunen vilka två rätter som erbjuds respektive dag i nästkommande vecka. Detta sker i kommunens e-tjänst.
 • Restaurangen kommer att få besked om antal beställningar senast kl 15 på torsdag 9/4 inför nästkommande vecka.
 • Restaurangen/caféet får skicka en faktura varje vecka (pdf-faktura eller pappersfaktura) dock senast vecka 19 2020.
 • Restaurangen/caféet ska på anmodan kunna uppvisa att företaget uppfyllt sina skatteskyldigheter.
 • Restaurangen/caféet ansvarar för att de personuppgifter som lämnas är godkända av berörda personer. Restaurangen/caféet samtycker till att lämnade personuppgifter får lagras, sparas, bearbetas och behandlas hos köparen i enlighet med vad som stadgas i allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 (”dataskyddsförordningen”).
 • Restaurangen/caféet ska behandla de personuppgifter som kommunen lämnar med försiktighet och i enlighet med i allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 (”dataskyddsförordningen”).
 • Restaurangen/caféet intygar att livsmedelslagstiftningen följs. Alingsås kommun ska hållas skadelöst vid eventuell tvist med anledning av att elev lidit skada till följd av restaurangen/caféets livsmedel och livsmedelshantering. Restaurangen/caféet är ansvarig för livsmedelssäkerhet i enlighet med produktansvarslagen (1992:18).   
 • Den enskilda restaurangen/caféet ska kunna tillhandahålla information om innehåll i erbjuden lunch till eleverna.
 • Om restaurangen/caféet inte uppfyller ovanstående krav förbehåller sig Alingsås kommun rätten att avsluta uppdraget omgående.
 • Om Alströmergymnasiet återgår till normal verksamhet under beslutad period upphör detta uppdrag med omedelbar verkan.

 

För att eleven ska hämta sin beställda lunch ska eleven uppvisa giltig legitimation samt Alingsås kommuns kvitto för beställning.

Om restaurangen/caféet erbjuder lunch som understiger den maximala subventionen ersätts endast den faktiska kostnaden för lunchen (upp till 75 SEK ink. moms).

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa