Lunch till gymnasieelever

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att lämna uppgifter för att tillhandahålla subventionerad lunch till gymnasielever. Det är elever som läser på ett gymnasium och som är folkbokförda i Alingsås kommun som har rätt till lunchsubventionen.

Alla restauranger/kaféer som accepterar och uppfyller nedanstående villkor kommer att få möjlighet att ta emot beställningar.

Observera att all kommunikation om beställningar eller frågor hanteras i e-tjänsten under minasidor.alingsas.se i fältet för meddelanden.

Inlämningstider för meny:

 • Mån 4/5 kl 17 inför vecka 20
 • Mån 11/5 kl 17 inför vecka 21
 • Tor 14/5 kl 17 inför vecka 22
 • Mån 25/5 kl 17 inför vecka 23
 • Mån 1/6 kl 17 inför vecka 24

Krav som ska uppfyllas:

 • Restaurangen/kaféet ska vara belägen inom Alingsås kommun.
 • Restaurangen/kaféet ska erbjuda lunch för max 66.96 SEK exkl. moms per lunch (max 75 SEK inkl. moms). Kostnaden för lunchen får ej överstiga 75 SEK inkl. moms för eleven, d v s eleven ska inte betala något extra. Dryck ska inte ingå.
 • Eleverna bestämmer själva om de vill beställa lunch och i så fall vad de vill äta.
 • Uppdraget pågår till och med vårterminens slut (vecka 24). Det är möjligt att anmäla sig löpande . Det är också möjligt att avsluta uppdraget i förtid.
 • Lunchrätterna ska avhämtas mellan kl 10.00 och 13.00 helgfria vardagar, bordsservering ska ej förekomma för elevernas räkning.
 • Lunchrätterna får vara kalla och/eller varma (det är möjligt att erbjuda lunchrätter för egen uppvärmning).
 • Restaurangen/kaféet ska erbjuda två rätter per dag (varav en är vegetarisk).
 • Restaurangen/kaféet ska kunna tillhanda minst 40 portioner per dag avsedda för detta uppdrag.
 • Ev. menyändringar ska meddelas i e-tjänsten enligt ovanstående schema.
 • Restaurangen/kaféet kommer att få besked om antal beställningar så snart som möjligt, vanligtvis under fredagen inför nästkommande vecka.
 • Restaurangen/kaféet får skicka en faktura varje vecka (pdf-faktura eller pappersfaktura) dock senast vecka 26 2020.
 • Restaurangen/kaféet ska på anmodan kunna uppvisa att företaget uppfyllt sina skatteskyldigheter.
 • Restaurangen/kaféet ansvarar för att de personuppgifter som lämnas är godkända av berörda personer. Restaurangen/kaféet samtycker till att lämnade personuppgifter får lagras, sparas, bearbetas och behandlas hos köparen i enlighet med vad som stadgas i allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 (”dataskyddsförordningen”).
 • Restaurangen/kaféet ska behandla de personuppgifter som kommunen lämnar med försiktighet och i enlighet med i allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 (”dataskyddsförordningen”).
 • Restaurangen/kaféet intygar att livsmedelslagstiftningen följs. Alingsås kommun ska hållas skadelöst vid eventuell tvist med anledning av att elev lidit skada till följd av restaurangen/kaféets livsmedel och livsmedelshantering. Restaurangen/kaféet är ansvarig för livsmedelssäkerhet i enlighet med produktansvarslagen (1992:18).   
 • Den enskilda restaurangen/kaféet ska kunna tillhandahålla information om innehåll i erbjuden lunch till eleverna.
 • Om restaurangen/kaféet inte uppfyller ovanstående krav förbehåller sig Alingsås kommun rätten att avsluta uppdraget omgående.
 • Om Alströmergymnasiet återgår till normal verksamhet under beslutad period upphör detta uppdrag med omedelbar verkan.

 

För att eleven ska hämta sin beställda lunch ska eleven uppvisa giltig legitimation samt Alingsås kommuns kvitto för beställning.

Om restaurangen/kaféet erbjuder lunch som understiger den maximala subventionen ersätts endast den faktiska kostnaden för lunchen (upp till 75 SEK ink. moms).

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa