Infrastruktur - E20 och Västra stambanan - lämna synpunkt

LÄS MER

Alingsås kommun håller på att ta fram en viljeinriktning för hur E20 och Västra stambanan ska utvecklas på ett rimligt sätt för både staden och ur ett nationellt perspektiv. Parallellt med detta pågår ett arbete med att ta fram en stadsutvecklingsplan för Alingsås tätort. I samband med dessa arbeten önskar Alingsås kommun ta reda på vad som är viktigt för kommuninvånarna när staden, kommunen och infrastrukturer ska utvecklas och eventuellt flyttas.

En enkät har skickats ut till 3600 slumpmässigt utvalda personer, och utöver detta så vill vi också ge möjlighet för dig som inte får enkäten att komma med synpunkter. Även om du fått enkäten så finns möjligheten att utveckla dina synpunkter här. 

Fråga om inloggning

Om du väljer  - Logga in och starta e-tjänsten
Du kommer i e-tjänsten att få möjlighet att lämna dina uppgifter,
Du kan du nå ditt ärende under "Mina sidor"
Du kan få återkoppling i ärendet.

Om du väljer - Gå vidare utan inloggning
Du kommer i e-tjänsten få möjlighet att  fortsätta vara anonym. 
Ditt ärende visas inte under "Mina sidor". 
Du får ingen information om vad som händer i ärendet.

 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa