Pluttra - Förskolans digitala verktyg för lärande

LÄS MER

För delakighet och samverkan mellan förskola och hem erbjuder Alingås kommun det digitala kommunikations- dokumentationsverktyget Pluttra.

 Här ges du som vårdnashavare möjlighet att följa verksamhetenpå ditt barns förskola genom ögonblick med text, bild, ljud och video och pedagogernas reflektioner kring förskolans pedagogiska arbete.

 Via er e-post kommer ni att få viktiga meddelande skickade till er och möjlighet att prenumera på avdelningens kalender.

 Pluttra kan genom personlig inloggning användas från smartphone, surfplatta och dator. Genom att ladda ner Pluttra-appen indikeras via push-notiser när något nytt hänt på Pluttra. Hämtas via app-store/google play - sök på Lineducation.

 När ditt barn slutar på förskolan för att börja förskoleklass har du möjlighet att ladda ner den individuella portfoliodelen till din dator. Vill du ha hjälp med detta så ber du personalen på ditt barns avdelning om hjälp.

 Det är viktigt att du som vårdnashavare känner dig trygg med att använda Pluttra.Säkerheten i Pluttra är hög, allt som avdelningen/förskolan publicerar “ägs” av dem och är osökbart. Det endast är du som har tillgång till ditt barns enskildadokumentation.

Liksom rutinerna för blanketten fotomedgivande behövs vårdnadshavares undertecknande för medverkan via bild och film i PLUTTRA. Du som förälder och användare av PLUTTRA måste följa personuppgiftslagen (PUL) gällande hantering av bilder från denna webbplats. Detta innebär att du som förälder inte får använda bilder från denna webbplats för privat bruk. På PLUTTRA förekommer inga sekretessuppgifter då kommunen har andra system för det.

Personuppgiftsansvarig

Barn- och ungdomsnämnden
barn.ungdom@alingsas.se