Fritids - ansök om login

LÄS MER

Ansök om inloggningsuppgifter till Alingsås barnomsorgswebb.

Dina inloggningsuppgifter skickas med brev till din folkbokföringsadress.

Personuppgiftsansvarig

Barn- och ungdomsnämnden
barn.ungdom@alingsas.se