Sjuklön/vård av barn för timavlönad

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Din chef bedömer och beslutar om din rätt till sjuklön utifrån dina uppgifter. Utbetalning av sjuklön sker när din chef attesterat. 

Du rapporterar även vård av barn via denna e-tjänst. Vård av barn medför ingen lön men är en pensionsgrundande frånvaro, vilket innebär att arbetsgivaren gör en pensionsavsättning på det belopp som frånvaron motsvarar. Du rapporterar in din frånvaro i e-tjänsten i direkt anslutning, eller senast den månaden du varit sjuk eller vårdat ditt barn. "

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa