Arena för lärande

LÄS MER

Arena för lärande är en övergripande portal som förenklar vardagen för elever, pedagoger och vårdnadshavare. Arena för lärande följer med eleven från förskola, grundskola, gymnasium till vuxenutbildning.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@alingsas.se