Begär registerutdrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du begära att få ett så kallat registerutdrag från Alingsås kommun. Enligt dataskyddslagstiftningen har du rätt att få veta om och i så fall vilka av dina personuppgifter som kommunen har registrerade. Kommunen ska i normalfall sammanställa och lämna ut registerutdraget inom 30 dagar från den dag du begär det.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa