Begär registerutdrag om personuppgifter enligt GDPR

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du begära att få ett så kallat registerutdrag enligt dataskyddsförordningen från Alingsås kommun samt Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund. Enligt dataskyddslagstiftningen har du rätt att få veta om och i så fall vilka av dina personuppgifter som finns registrerade. I normalfall ska registerutdraget sammanställas och lämnas ut inom 30 dagar från den dag du begär det.

OBSERVERA!
​Du kan inte beställa utdrag från polisens belastningsregister eller arbetsgivarintyg från Alingsås kommun här.

 

Utdrag ur belastningsregistret begärs från Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Arbetsgivar- och andra intyg från Alingsås kommun beställer du här: https://minasidor.alingsas.se/intyg

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa