Samtycke för digital hantering av personuppgifter i skola - PILOTTEST

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Detta samtycke gäller publicering av foto, film och ljud på barn och elever i Alingsås kommunala skolor. Höstterminen 2021 startar tjänsten som en pilot för skolorna Ängabo grundsärskola, Nolhaga grund- och grundsärskola, Sollebrunn, Stora Mellby, Ingared, Ödenäs och Magra skolor.

Samtycke kan användas i de fall då annat lagstöd för behandlingen av personuppgifter saknas, exempelvis vid publicering på hemsida, i en grupps lärlogg i Unikum eller vid en livesändning av en skolavslutning.

Samtycket gäller tills vidare, under den tid som barnet/eleven går kvar på samma förskola/skola. Vårdnadshavare ansvarar för att meddela förskolan/skolan om eventuella ändringar som sker under den tid barnet/eleven går på förskolan/skolan.  

Detta samtycke är helt frivilligt och kan när som helst återkallas genom att kontakta skolan.

För att samtycket ska gälla måste ett samtycke per barn skickas in via e-tjänsten. Båda vårdnadshavare måste signera.

 

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa