Samtycke för digital hantering av personuppgifter i skola och förskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Detta samtycke gäller publicering av foto, film och ljud på barn och elever i Alingsås kommunala skolor och förskolor. 

Samtycket gäller tills vidare, under den tid som barnet/eleven går kvar på samma förskola/skola. Vårdnadshavare ansvarar för att meddela förskolan/skolan om eventuella ändringar som sker under den tid barnet/eleven går på förskolan/skolan.  

Detta samtycke är helt frivilligt och kan när som helst återkallas genom att kontakta skolan.

Ni skickar in ett samtycke för varje barn.

Samtycke kan användas i de fall då annat lagstöd för behandlingen av personuppgifter saknas, exempelvis vid publicering på hemsida, i en grupps lärlogg i Unikum eller vid en livesändning av en skolavslutning.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Förbered den andre vårdnadshavarens mobilnummer eller mejladress. Det är mycket viktigt att det är exakt rätt uppgifter.(Gäller vid två vårdnadshavare).
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa