Samtycke för digital hantering av personuppgifter i förskola/skola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Detta samtycke gäller publicering av foto, film och ljud på barn och elever i Alingsås kommunala förskolor och skolor.

Samtycke kan användas i de fall då annat lagstöd för behandlingen av personuppgifter saknas, exempelvis vid publicering på hemsida, i en grupps lärlogg i Unikum eller vid en livesändning av en skolavslutning.

Samtycke är helt frivilligt och kan när som helst återkallas av den som givit sitt samtycke.

Vårdnadshavare ansvarar för att meddela förskolan/skolan om eventuella ändringar/ändrade förhållanden som sker under läsåret.

För att samtycket ska gälla måste ett samtycke per barn skickas in via e-tjänsten. Båda vårdnadshavare måste signera.

Samtycket gäller ett läsår i taget och skickas via e- tjänsten till förskolan/skolan senast den 15/9.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa