Synpunkter eller klagomål för dig som har ditt barn i fristående förskola i Alingsås kommun.

LÄS MER

Alingsås kommun har tillsyn över fristående förskolor som bedriver verksamhet inom kommunen. Detta innebär att kommunen ska säkerställa att förskolorna uppfyller de lagar och regler som krävs för att bedriva en förskola.

Om du har en synpunkt eller klagomål ska du i första hand vända dig till förskolan som ditt barn går på. I andra hand ska du vända dig till huvudmannen för aktuell förskola.

Om du känner att du inte får gehör hos tjänsteman eller huvudman så är du välkommen att höra av dig via denna synpunktshantering. Du kan även mejla din synpunkt till tillsyn.bou@alingsas.se

Din synpunkt/klagomål registreras i nämndens diarium och blir offentlig handling såvida den inte omfattas av sekretess. Du kan vara anonym, men vill du få ett svar från en handläggare behöver vi nå dig via någon kontaktuppgift.

Synpunkter utreds i enlighet med regleringen i förvaltningslagen och skollagen. Du har rätt att få ett snabbt svar. Tiden varierar dock beroende på hur omfattande handläggning som krävs för att utreda frågan.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa