Kulturskolan

LÄS MER

Vår verksamhet består av många roliga och utmanande delar, där du får utveckla ditt skapande både enskilt och i grupp, samt uppträda i olika sammanhang. Gruppstorlek och musikgenrer varierar utifrån elevernas intresse och kunskapsnivå, i samspel mellan lärare och elev.

Alingsås kulturskolas hemsida.

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och utbildningsnämnden
kultur.utbildning@alingsas.se