Underhåll av enskilda vägar - ansökan för 2023

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Sök bidrag till väghållningen för år 2023.

Det kommunala bidraget fördelas, enligt inkomna ansökningar från enskilda väghållare, ur en gemensam pott.

Bidraget utgör en kompensation till väghållaren för de kostnader som underhållet medför. Normalt täcker inte bidraget hela kostnaden vilket innebär att väghållaren får debitera berörda fastighetsägare för den överskjutande kostnaden för t.ex. vinterväghållning och dikesrensning.

Bidraget skall ovillkorligen användas till underhåll av vägsträckan och då i första hand barmarksunderhåll. En gemensam strategi och enighet mellan berörda fastighetsägare är en förutsättning för att bidraget används på rätt sätt.

Slumpvis utvalda vägsträckor har besiktigats för att säkerställa att bidraget används enligt ansökan. Resultatet från tidigare utförd besiktning visade att bidraget i regel använts på avsett sätt men att det också finns undantag.

För att få bidraget förutsätts bland annat att vägen även hålls öppen för allmän trafik t.ex. för det rörliga friluftslivet. Trafiken får inte begränsas genom bom eller skyltning utan medgivande från samhällsbyggnadskontoret. Om väghållaren har för avsikt att anlägga farthinder eller motsvarande bör samråd först ske med samhällsbyggnadskontoret. Observera att väghållare som erhåller statligt vägbidrag ej har rätt att ansöka om kommunalt bidrag.

Ansökan skall vara samhällsbyggnadskontoret, 441 81 Alingsås, tillhanda senast den 16 november 2023. Använd gärna e-tjänsten för att skicka in ansökan. 

Utbetalningen av 2023 års vägbidrag sker efter enligt följande beräkningsgrund. Samma ersättning utgår oavsett vägbeläggning. Det är vägens längd och bredd som avgör hur stort bidraget blir. Vägbidrag under 500 kronor utbetalas ej. Väghållare som erhåller statligt vägbidrag har ej rätt att ansöka om kommunalt bidrag.

Eventuella frågor besvaras av Trafik och planering, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ring 0322-61 70 22, mellan kl. 8-10 alla helgfria vardagar, eller maila sbk-trafik@alingsas.se med dina frågor.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa