Meddela Socialnämnden - e-tjänst för hyresvärd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här får du som är hyresvärd eller ombud för hyresvärd möjlighet att meddela Socialnämnden vid störning, utebliven hyra, om det sker en anmodan om att vidta rättelse eller vid uppsägning på grund av olovlig andrahandsuthyrning.

  • Störning - "Underrättelse till Socialnämnd - om störningar i bostadslägenhet enligt 12 kap 25 § andra stycket jordabalken"
  • Utebliven hyra - "Meddelande till Socialnämnd - jämlikt 12 kap 44 § jordabalken"

Socialförvaltningens handläggare tar alltid emot meddelandet och gör en bedömning.

Du får automatiskt en kvittens att ladda ner.

Observera att du måsta ladda ner och spara kvittensen direkt i samband med att du skickar in ärendet pga av att meddelandet gallras.

 

Hyrs lägenheten ut i andra hand till kommunen?

Kontakta:
Lennart Norberg
Uthyrningssamordnare, Alingsås kommun
Lennart.norberg@alingsas.se
0708-151871

 

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa