Låneavtal för personligt digitalt verktyg från Alströmergymnasiet och anpassad gymnasieskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Eleven ska gå på Alströmergymnasiet eller anpassad gymnasieskola årskurs ett.

Avtalet ska signeras av en vårdnadshavare, annan ansvarig vuxen eller av myndig elev.

Avtalet ska vara signerat innan skolan tillhandahåller ett digitalt verktyg. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa