Låneavtal för personligt digitalt verktyg från Alströmergymnasiet och Gymnasiesärskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Eleven ska gå på Alströmergymnasiet eller Gymnasiesärskolan årskurs ett.

Avtalet ska signeras av en vårdnadshavare, annan ansvarig vuxen eller av myndig elev.

Avtalet ska vara signerat innan skolan tillhandahåller ett digitalt verktyg. 

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa