Låneavtal för personligt digitalt verktyg från Alströmergymnasiet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Eleven ska gå på Alströmergymnasiet årskurs ett.

Avtalet ska signeras av myndig elev eller om eleven är omyndig av vårdnadshavare.

Avtalet ska vara signerat innan skolan tillhandahåller ett digitalt verktyg. 

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa