SMS-meddelande vid viktiga händelser i Alingsås Kommun

LÄS MER

När du registrerar dig får du som är skriven på en adress i Alingsås och har ett mobiltelefonnummer kopplat till adressen, en avisering vid särskilda händelser i ditt område.

Du som har fast telefoni på adressen får istället meddelandet uppläst. I vissa fall saknas koppling mellan användarens primära nummer och hemadress. Ett exempel kan vara jobbnummer.

Via e-tjänsten går det enkelt att registrera ditt nummer och till vilken adress du vill ha det kopplat.  Om du vill att något nummer som står registrerat på din hemadress, till exempel ett barns, inte ska få aviseringarna går det bra att avregistrera numret.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@alingsas.se