Sms-meddelande vid samhälls- eller driftstörning

LÄS MER

Alingsås kommun har en tjänst som gör det möjligt att skicka sms till ett visst område vid en större driftstörning eller kris. Det kan till exempel handla om oförutsedda driftstörningar gällande vattenläckor, gata, trafik eller sophämtning.

För att få de sms som skickas ut måste du registrera ditt mobilnummer.


Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@alingsas.se