Ange inkomst för beräkning av vård- och omsorgsavgift

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kommunen tar ut en avgift för de insatser som utförs till äldre och funktionshindrade. Innan en avgift tas ut kontrolleras det ekonomiska utrymme personen har för att betala avgiften.

Begäran om inkomstuppgifter är en årligt återkommande händelse och sker i januari/februari varje år. Efter att du fyllt i dina uppgifter så får du ett avgiftsbeslut som gäller under aktuellt år. De räkningar du får i början av varje år är därför preliminära och justeras så snart ditt nya beslut gått igenom.

Ytterligare information om avgiftsfrågor kan du få genom att kontakta oss på telefonnummer 0322- 616896.

Efter det att du använt tjänsten kan du vid nytt år utgå från föregående års uppgifter. Du hittar ditt ärende under "Mina sidor".

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa