Visselblåsare

LÄS MER

Så här fungerar visselblåsarfunktionen

Alingsås kommun har en visselblåsarfunktion. Syftet med funktionen är att säkerställa att missförhållanden av allmänt intresse kommer till kommunledningens kännedom när ordinarie vägar för rapportering av någon anledning inte fungerar.

Visselblåsarfunktionen i Alingsås utgår från visselblåsarlagen som innehåller bestämmelser om skydd för dig som rapporterar om missförhållanden som du har fått del av eller inhämtat i ett arbetsrelaterat sammanhang. Skyddet sträcker sig även till andra personer än dig som rapporterar, till exempel till dina närstående och till juridiska personer som du har koppling till. För att omfattas av skyddet måste du tillhöra den så kallade personkretsen, vilket innebär att du måste ha en arbetsrelation till Alingsås kommun, eller ha haft det tidigare. Du kan läsa mer om vilka som omfattas i riktlinjerna (se länk till riktlinjerna i rutan till höger).

Skyddet innebär ansvarsfrihet för dig som rapporterar och ett förbud för verksamheten att hindra rapportering eller att utsätta dig för repressalier på grund av rapporteringen.

I riktlinjerna kan du läsa mer om vad som gäller för att ett ärende ska klassas som ett visselblåsarärende, hur rapportering kan gå till, vem som skyddas enligt visselblåsarlagen och vad skyddet innebär.

Polisanmälan

Om bedömning görs att det finns misstanke om brott ska en polisanmälan göras. I dessa fall sker fortsatt utredning inom ramen för polis- och/eller åklagarmyndighetens arbete och inte inom visselblåsarfunktionen.

Allmänna handlingar

Inkomna anmälningar är allmänna handlingar som diarieförs och kan begäras ut. En sekretessprövning sker vid varje utlämnande. Du som anmälare har rätt att vara anonym. Om du vill att vi ska kunna återkoppla till dig angående anmälan behöver vi dina kontaktuppgifter. Din identitet och kontaktuppgifter omfattas av sekretess.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa