Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När måste jag ha tillstånd för brandfarliga varor?

Läs om detta på MSB:s hemsida: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandfarligt-och-explosivt/tillstand-for-brandfarliga-och-explosiva-varor/

Uppgifter om när tillstånd behövs för brandfarliga gaser och vätskor finner du i MSB:s föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor, MSBFS 2013:3.

Är du osäker kontakta räddningstjänsten på samhallsskydd@avrf.se

Vad behöver jag lämna för information på min ansökan?

Svar på dessa frågor finner du på www.avrf.se                                                   
Är du osäker kontakta räddningstjänsten på samhallsskydd@avrf.se

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa