Kompostering av hushållsavfall - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du planerar att starta en kompost för hushållsavfall behöver du anmäla detta till bygg- och miljönämnden. Krav är att komposten ska vara skadedjurssäker (sluten) och för åretruntbruk (isolerad).

Avgift för handläggning av anmälan

Miljöskyddsnämnden tar ut en avgift för handläggning av ärendet. Avgiften för handläggning av anmälan om kompostering är för närvarande (2023-01-01) 2 200 kronor.
Läs mer om bygg- och miljös avgifter på hemsidan.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa