Kompostering av hushållsavfall - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du planerar att starta en kompost för hushållsavfall behöver du anmäla detta till miljöskyddskontoret. Kraven som miljöskyddskontoret ställer är bl a att komposten ska vara skadedjurssäker (sluten) och för åretruntbruk (isolerad).

Avgift för handläggning av anmälan

Miljöskyddskontoret tar ut en avgift för handläggning av ärendet. Avgiften för handläggning av anmälan om kompostering är för närvarande (2020-05-11) 1900 kronor.
Läs mer om miljöskyddskontorets avgifter på hemsidan.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa