Kompostering av hushållsavfall - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du planerar att starta en kompost för hushållsavfall behöver du anmäla detta till miljöskyddskontoret. Kraven som miljöskyddskontoret ställer är bl a att komposten ska vara skadedjurssäker (sluten) och för åretruntbruk (isolerad).

Miljöskyddskontoret tar ut en avgift för handläggning av ärendet. Avgiften för handläggning av anmälan om kompostering är för närvarande (2020-05-11) 1900 kronor.Läs mer om miljöskyddskontorets avgifter på hemsidan.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa