Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt stöd för att göra bostaden mer funktionell för dig som har en funktionsnedsättning. Bidragets syfte är att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt i sin bostad

Vem som kan beviljas bidrag regleras i lagen (2018:222) om bostadsanpassning m.m.

Ägarmedgivande

Om du inte äger din bostad behöver fastighetsägaren ge tillstånd att anpassningarna får göras och om återställning behöver göras eller inte göras vid en flytt. Det är hyreslagen och bostadsrättslagen som reglerar vad du får göra i din bostad utan att riskera skadestånd. Beslut om bostadsanpassningsbidrag innebär inte automatiskt att anpassning kan genomföras. 

Följande behövs för e-tjänsten