Återansökan om ekonomiskt bistånd

LÄS MER
 
Du som har ett pågående ärende på socialförvaltningen i Alingsås kan återansöka om ekonomiskt bistånd via denna e-tjänsten.

Du behöver inte fylla i hela ansökan på en gång utan kan göra uppehåll och fortsätta senare.

När du ansökt via e-tjänsten förmedlas också ditt beslut via e-tjänsten.

Följande behövs för e-tjänsten