Klagomål på störning i boendemiljö

LÄS MER

Med den här tjänsten kan du anmäla om du störs i din boendemiljö.

En störning kan t.ex. handla om:

  • vedeldning
  • störande grannar eller djur
  • buller från fläktar och restauranger
  • höga ljudnivåer
  • tobaksrök
  • mögel i badrum
  • låg temperatur
  • bristande ventilation eller liknande frågor som rör inomhusmiljön i bostäder
  • störningar utomhus, till exempel på tomtmark

Den störning som du upplever ska utgöra en olägenhet för människors hälsa eller miljön. Störningen ska pågå i nuläget. Klagomål på störningar som tidigare pågått men numera upphört handlägger vi inte.

För att ärendet ska handläggas ska du nyligen ha kontaktat och påpekat störningen för din fastighetsägare/-bostadsrättsförening eller den person, alternativt den verksamhetsutövare som orsakar störningen. Fastighetsägaren eller den som orsakat störningen bör ha fått rimlig tid för att utreda problemet och vidta åtgärder.

I samband med att du skickat in din anmälan kommer du att få en bekräftelse via e-post. Väljer du att vara anonym får du ingen bekräftelse du kan heller inte spara din anmälan och skicka in vid ett senare tillfälle.

Handläggningstiden varierar därefter mycket beroende på ärende. Vi börjar med att kontakta den som orsakar störningen.

Lämnade uppgifter kommer att överföras till bygg- och miljönämndens ärendehanteringssystem. Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

Fråga om inloggning

Om du väljer att gå vidare utan inloggning visas inte ditt ärende under "Mina sidor"

Det innebär att du inte kan spara ditt ärende och återkomma till det för att komplettera. 
Du kommer sedan i e-tjänsten få möjlighet att  fortsätta vara anonym. 
Observera att det i vissa fall kan innebära att ditt klagomål inte kan handläggas.
Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas.
Du får i dessa fall själv ansvara för kontakten med bygg- och miljöavdelningen om du vill ha information om ärendet.
Anonyma klagomål som bedöms utgöra en mindre risk för olägenhet kan komma att nedprioriteras.

Om du loggar in visas ditt ärende under "Mina sidor"
Du kommer sedan i e-tjänsten att få möjlighet att lämna dina uppgifter och kan spara ditt ärende och återkomma ifall du behöver ta reda på fler uppgifter för att skicka in ärendet.
Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.
Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa