Anmälan om installation av oljeavskiljare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla om du ska installera en ny oljeavskiljare. Tänk på att göra det i god tid innan installation då bygg- och miljönämnden kan besluta om krav som påverkar vilken oljeavskiljare du behöver köpa. Du behöver ha fullständiga dimensioneringsberäkningar och kompletta VA-ritningar att bifoga i tjänsten. Utan dessa kan vi inte handlägga anmälan.

Du kan läsa mer på vår hemsida om anmälan, men även om skötsel och underhåll av en oljeavskiljare.

Du kan även använda e-tjänsten för att underrätta oss om en befintlig oljeavskiljare . 

För att rapportera in resultat av den besiktning som ska utföras vart femte år så har vi en e-tjänst.

Avgifter

Bygg- och miljöavdelningens handläggning av anmälan kostar 1100 kr per timma. Handläggningstid är all tid som vi behöver lägga på utredning av anmälan till exempel granskning, inläsning, platsbesök, skrivelser, telefonsamtal och beslut. En komplett anmälan kräver generellt en kortare handläggningstid. Du får betala handläggningsavgiften även om du tar tillbaka anmälan  eller om vi beslutar att avslå anmälan. Faktura skickas när handläggningen avslutats.

Läs mer om bygg- och miljönämndens tillsynsavgifter på vår hemsida www.alingsas.se

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Dimensioneringsberäkning för oljeavskiljaren
  • VA-ritningar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa