Ansök om fondmedel från Socialförvaltningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Stiftelsen Alingsås kommuns samfond för sociala insatser

Fonden bildades 1991 genom sammanläggning av 39 mindre fonder. 1997 tillfördes även Anton Holmbergs fond.

Syfte: Avkastningen ska användas till stöd åt behövande inom kommunen. Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag ska tillgodoses av kommunen.

Vem får söka: Barn, familjer, äldre och funktionshindrade inom Alingsås kommun som lever under knappa ekonomiska omständigheter.

 

Stiftelsen Alingsås kommuns samfond för vilo- och konvalecenthemsvård

Fonden bildades 1991 genom sammanläggning av tre fonder.

Syfte: Fondens avkastning ska användas för beredande av vilo- och konvalecentvård åt behövande personer.

Vem får söka: Personer som behöver bidrag till någon form av vistelse utanför sitt hem och som själv saknar ekonomiska förutsättningar.

Fondmedel delas ut på hösten en gång var eller vartannat år.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Kräver digital signering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa