Anmälan om nedskräpning

LÄS MER

Med den här e-tjänsten kan du anmäla nedskräpning i naturen och på allmänna platser (gator, torg, parker etc.)

Du kan även anmäla skrotbilar som övergetts och som riskerar miljöpåverkan genom läckage av bränslen eller andra vätskor i fordonen.
OBS! Är det ett pågående utsläpp av något miljöfarligt ämne ska du istället ta direkt kontakt med räddningstjänst.

Skräpiga tomter eller förfallna byggnader hanteras med plan- och bygglagstiftningen och får därför anmälas till bygglovsenheten, läs mer på hemsidan.

I samband med att du skickat in din anmälan kommer du att få en bekräftelse via e-post. Väljer du att vara anonym får du ingen bekräftelse eller återkoppling.

Handläggningstiden varierar därefter mycket beroende på ärende.
Inlämnade uppgifter kommer att överföras till bygg- och miljönämndens ärendehanteringssystem eller överlämnas till berörd förvaltning. Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, läs mer här.

Fråga om inloggning

Om du väljer att gå vidare utan inloggning visas inte ditt ärende under "Mina sidor"
Du kommer sedan i e-tjänsten få möjlighet att  fortsätta vara anonym. 
Observera att det i vissa fall kan innebära att ditt klagomål inte kan handläggas.
Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas.
Du får i dessa fall själv ansvara för kontakten med miljöskyddsenheten om du vill ha information om ärendet.
Anonyma klagomål som bedöms utgöra en mindre risk för olägenhet kan komma att nedprioriteras.

Om du loggar in visas ditt ärende under "Mina sidor"
Du kommer sedan i e-tjänsten att få möjlighet att lämna dina uppgifter,
Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.
Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa