Tillsyn av fristående förskola - Frågor till rektor

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt 26 kapitlet i skollagen har kommunen tillsynsansvar över fristående förskolor och pedagogisk omsorg som bedrivs i kommunen.
Kommunens tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg ska motsvara Skolinspektionens tillsyn av de kommunala verksamheterna, samt de fristående skolorna.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa