Skrotning av cistern

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En cistern med rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Du måste också anmäla att du tar den ur bruk till bygg- och miljönämnden så att vi kan bestämma hur cisternen ska omhändertas och denna anmälan gör du via denna e-tjänst.

Vi rekommenderar i de flesta fall att cisterner som inte ska användas längre avlägsnas och skrotas. Även påfyllningsrör och avluftningsrör bör avlägsnas eller pluggas för att hindra att påfyllning kan ske av misstag. Om det innebär stora svårigheter att avlägsna cisternen kan cisternen fyllas med sand eller annat lämpligt material för att undvika sättningsskador.

Vi rekommenderar dig att anlita ett ackrediterat cisternföretag för tömning, rengöring och skrotning av cisternen. Ackrediterade företag kan du söka efter hos Swedac.  

Tänk på att rester från rengöring samt eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver är farligt avfall. Privatpersoner lämnar in farligt avfall på miljöstation eller återvinningscentral. För företag gäller särskilda regler för transport av farligt avfall. Läs mer på sidan Avfall från verksamheter.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten så kan du kontakta bygg- och miljöenheten för att istället lämna din anmälan via en blankett. 

 

Avgift för handläggning

Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för handläggning av ärenden. När det gäller cisterner som tas ur bruk är kostnaden 2 200 kronor.

 

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa