Fem-årsbesiktning av oljeavskiljare - redovisning till miljöskyddsenheten

LÄS MER

I denna tjänst rapporterar du in en utförd besiktning utförd enligt standarden för oljeavskiljare, SS-EN 858.

För att säkerställa att oljeavskiljaren fungerar så behöver den underhållas och kontrolleras regelbundet.

Av standarden för oljeavskiljare, SS-EN 858, framgår också att oljeavskiljare ska genomgå en besiktning minst vart femte år. Syftet är att kontrollera att oljeavskiljaren är tät och att den fungerar som den ska och tillräckligt renar spillvattnet från verksamheten. I Alingsås ska besiktning ske enligt standarden SS-EN 858 och av ackrediterat eller auktoriserat företag. Information om besiktningarna finns på vår hemsida www.alingsas.se

Om du loggar in med e-legitimation har du möjlighet att spara ditt ärende och komplettera tills du är klar och kan skicka in.

Avgift

Miljöskyddsenheten tar ut tillsynsavgift för granskning av oljeavskiljares besiktningar. Läs mer om Bygg- och miljöskyddsnämndens avgifter på vår hemsida.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket. Du har också möjlighet att spara ditt ärende och skicka in uppgifterna vid ett senare tillfälle.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa