Kyl-/värmepumpsutrustning - årsrapport

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Köldmedia används för att omvandla kyla till värme alternativt värme till kyla och finns ibland annat kylskåp, brandsläckare, värmepumps- och luftkonditioneringsanläggningar och frysar. Gemensamt för alla typer av köldmedier är att de bidrar till växthuseffekten. Det finns därför ett krav på att aggregat som innehåller minst 5 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) ska kontrolleras regelbundet. Om den totala köldmediamängden för hela anläggningen motsvarar minst 14 ton CO2e ska du även varje år skicka in läckagesökningsrapporten till bygg- och miljönämnden.

Rapporten ska inkomma senast den 31 mars året efter att kontrollen utfördes.

Ytterligare information

  • Ifall det har skett ett läckage under det år ni avser rapportera för behöver ni i samband med rapporteringen även skicka in en kopia på den servicerapport som upprättades av företaget som åtgärdade läckaget.
  • Om ett aggregat alternativt hela er anläggning har skrotats behöver ni inkomma med en kopia på det skrotningsintyg som upprättades av företaget som utförde skrotningen.
  • Läs mer om rapportering av köldmedium på www.alingsas.se

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Signerad årsrapport
  • Servicerapport (ifall läckage skett)
  • Skrotningsintyg (vid skrotning)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa