Kyl-/värmepumpsutrustning - årsrapport

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Köldmedia används för att omvandla kyla till värme alternativt värme till kyla och finns ibland annat kylskåp, brandsläckare, värmepumps- och luftkonditioneringsanläggningar och frysar. Gemensamt för alla typer av köldmedier är att de bidrar till växthuseffekten. Det finns därför ett krav på att aggregat som innehåller minst 5 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) ska kontrolleras regelbundet. Om den totala köldmediamängden för hela anläggningen motsvarar minst 14 ton CO2e ska du även varje år skicka in läckagesökningsrapporten till miljöskyddsnämnden.

Rapporten ska inkomma senast den 31 mars året efter att kontrollen utfördes.

Ytterligare information

  • Ifall det har skett ett läckage under det år ni avser rapportera för behöver ni i samband med rapporteringen även skicka in en kopia på den servicerapport som upprättades av företaget som åtgärdade läckaget.
  • Om ett aggregat alternativt hela er anläggning har skrotats behöver ni inkomma med en kopia på det skrotningsintyg som upprättades av företaget som utförde skrotningen.
  • Läs mer om rapportering av köldmedium på www.alingsas.se

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Signerad årsrapport
  • Servicerapport (ifall läckage skett)
  • Skrotningsintyg (vid skrotning)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa