Djurhållning i tätort - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

 Vissa djur får inte finnas inom tätbebyggda områden med detaljplan eller områdesbestämmelser utan att du har fått ett tillstånd från bygg- och miljönämnden.  Det djurslag som behöver tillstånd är

För att få tillstånd ska man visa att djurhållningen inte kommer att orsaka en olägenhet för närboende eller miljön. Om djurhållningen ändå förorsakar en konstaterad olägenhet kan tillståndet till djurhållningen återkallas. 

Avgift för handläggning av ansökan

Avgiften för handläggning av ansökan om tillstånd att hålla djur är  4 400 kr för yrkesmässig verksamhet och 2 200 kr för övrig djurhållning. 

Läs mer om bygg- och miljönämndens avgifter på www.alingsas.se

Frågor om e-tjänsten

Bygg- och miljöavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
miljo@alingsas.se
0322-61 60 00
www.alingsas.se

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden
miljo@alingsas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa