Lämna synpunkt / klagomål till Socialnämnden

LÄS MER

Socialnämnden/socialförvaltningen ansvarar för stöd till barn, ungdomar, familjer och till personer med beroendeproblem, försörjningsstöd, budget-  och skuldsanering, psykisk ohälsa, våld i nära relationer, dödsboanmälan och familjerättsliga frågor.

Din synpunkt/klagomål registreras i nämndens diarie och blir offentlig handling om den inte omfattas av sekretess. Du kan vara anonym, men vill du få ett svar från en handläggare behöver du fylla i dina kontaktuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du kan vara anonym eller logga in med BankID.

Fråga om inloggning

Om du väljer att gå vidare utan inloggning visas inte ditt ärende under "Mina sidor"
Du kommer sedan i e-tjänsten få möjlighet att  fortsätta vara anonym. 
Det innebär att din synpunkt/klagomål tas emot men inte kan handläggas.
Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas.
 

Om du loggar in kan du nå ditt ärende under "Mina sidor"
Du kommer sedan i e-tjänsten att få möjlighet att lämna dina uppgifter,
Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa