Lämna synpunkt / klagomål till Socialnämnden

LÄS MER

Socialnämnden/socialförvaltningen ansvarar för stöd till barn, ungdomar, familjer och till personer med beroendeproblem, försörjningsstöd, budget-  och skuldsanering, psykisk ohälsa, våld i nära relationer, dödsboanmälan och familjerättsliga frågor.

Din synpunkt/klagomål registreras i nämndens diarie och blir offentlig handling om den inte omfattas av sekretess. Du kan vara anonym, men vill du få ett svar från en handläggare behöver du fylla i dina kontaktuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du kan vara anonym eller logga in med BankID.

Fråga om inloggning

Vill du logga in och lämna dina kontaktuppgifter?
Du är då inte anonym.
Du kan även lämna dina kontaktuppgifter inne i e-tjänsten så att vi, vid behov, kan kontakta dig. 

Vill du vara anonym?
Välj då att gå vidare utan inloggning. Du kommer vidare i e-tjänsten att få möjlighet att fortsätta vara anonym. 
När du valt att vara anonym kan vi inte ge dig information om vad som händer i ärendet och ditt ärende visas inte under "Mina sidor".  

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa