Begär rättelse eller radering av personuppgifter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du begära rättelse eller radering av personuppgifter.

Enligt dataskyddslagstiftningen har du rätt att under vissa förutsättningar få dina personuppgifter rättade eller raderade. Kommunen ska hantera begäran utan onödigt dröjsmål.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa