Anmälan om verksamhet med solarium

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du avser att starta en verksamhet med  solarium ska du anmäla verksamheten till bygg- och miljönämnden. Det gäller både om du ska driva ett solarium i en egen lokal eller om solariet finns i en annan anläggning, till exempel ett träningscenter, ett hotell eller en hygiensalong.

Anmälan måste skickas in senast 6 veckor innan du startar verksamheten. Om verksamheten startar utan att en anmälan har skett blir du tvungen att betala en miljösanktionsavgift.

Anmälan behövs enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

I e-tjänsten kan du också anmäla förändringar i en verksamhet.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten så kan du kontakta hälsoskyddsenheten för att istället lämna din anmälan på annat sätt. 

 

Avgift för handläggning av anmälan

Avgiften för handläggning av anmälan kostar 1100 kr per timma.
Handläggningstid är all tid som vi behöver lägga på utredning av anmälan till exempel granskning, inläsning, platsbesök, skrivelser, telefonsamtal och beslut. En komplett anmälan kräver generellt en kortare handläggningstid. Du får betala handläggningsavgiften även om du tar tillbaka anmälan  eller om vi beslutar att avslå anmälan.
 

Läs mer om bygg- och miljönämndens avgifter på hemsidan.

 

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Frågor om e-tjänsten

Bygg- och miljöavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
miljo@alingsas.se
0322-61 60 00
www.alingsas.se

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden
miljo@alingsas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation
  • ritningar över verksamheten
  • beskrivning av egenkontroll

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa