Ansökan språkval, inför årskurs 6

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

De moderna språk som erbjuds i grundskolan är tyska, franska och spanska.

Skolverkets webbplats finns mer information om språkvalet och vad det innebär. Där får du svar på frågor om bland annat meritpoäng eller att byta ut sitt språk i språkvalet i moderna språk mot

  • förstärkt undervisning i svenska som andra språk
  • svenska
  • engelska

 

Att byta ut sitt språkval mot något av ovanstående alternativ bör enbart göras om det finns skäl för detta. Lärare och vårdnadshavare bör diskutera och överväga noggrant innan eleven väljer annat än tyska, franska eller spanska. Grupper i språk startar endast om det är fler än 5 stycken som söker.

 

Skolförordningen (2011:185) 9 kap. Grundskolan Utbildningens innehåll och omfattning

5§ Enligt 10 kap. 4§ skollagen (2010:800) ska det finnas språkval. Huvudmannen ska som språkval erbjuda minst två av språken tyska, franska och spanska. Huvudmannen ska sträva efter att därutöver erbjuda andra språk som språkval

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation.
  • Vårdnadshavare ska göra valet.
  • Valet görs för elever i årskurs 5, inför årskurs 6.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa