Miljöfarlig verksamhet - nyanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vissa verksamheter måste du anmäla till miljöskyddsnämnden innan du får sätta igång. Om din verksamhet behöver tillstånd är det istället länsstyrelsen du ska vända dig till.

De verksamheter som du som verksamhetsutövare måste anmäla till miljöskyddsnämnden finns att hitta i miljöprövningsförordningen

Du ska lämna in en anmälan till miljöskyddsnämnden senast sex veckor innan du planerar att starta verksamheten. Detsamma gäller om du anmäler en mindre ändring av tillståndspliktig verksamhet. Anmälan ska vara skriftlig. Den ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som vi behöver för att vi ska kunna bedöma verksamhetens omfattning och miljöeffekter. Din anmälan handläggs av miljöskyddsenheten vid Samhällsbyggnadsförvaltningen på uppdrag av miljöskyddsnämnden.

Avgift för handläggning av anmälan

Kommunfullmäktige har fastställt en taxa för miljöskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken. För handläggning av anmälan kommer avgift tas ut enligt timtaxa.
Läs mer om miljöskyddsnämndens avgifter.

Handläggningstid är all tid som vi behöver lägga på utredning av anmälan till exempel granskning, inläsning, platsbesök, skrivelser, telefonsamtal och beslut. Du får betala handläggningsavgiften även om anmälan återtas eller om vi beslutar att avslå anmälan.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa