Lämna synpunkt till miljöskyddsnämnden

LÄS MER

Miljöskyddsnämnden är tillsynsmyndighet inom områdena miljö, hälsa, livsmedel, alkohol, tobak och receptfria läkemedel. Miljöskyddsnämnden är även kommunens naturvårdsorgan och har tillsyn inom strandskyddet. I denna e-tjänst kan du lämna en synpunkt till oss.

Du kan också ringa oss på telefonnummer 0322-6160 00 eller skicka ett mejl till miljo@alingsas.se

Fråga om inloggning

Om du väljer  - Logga in och starta e-tjänsten
Du kommer i e-tjänsten att få möjlighet att lämna dina uppgifter,
Du kan du nå ditt ärende under "Mina sidor"
Du kan få återkoppling i ärendet.

Om du väljer - Gå vidare utan inloggning
Du kommer i e-tjänsten få möjlighet att  fortsätta vara anonym. 
Ditt ärende visas inte under "Mina sidor". 
Du får ingen information om vad som händer i ärendet.

 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa