Lämna synpunkt till samhällsbyggnadsnämnden

LÄS MER

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar bland annat för bygglov, planarbeten, gator, avfall, vatten, avlopp, parker, lekplatser och naturvårdsfrågor.

Fråga om inloggning

Om du väljer  - Logga in och starta e-tjänsten
Du kommer i e-tjänsten att få möjlighet att lämna dina uppgifter,
Du kan du nå ditt ärende under "Mina sidor"
Du kan få återkoppling i ärendet.

Om du väljer - Gå vidare utan inloggning
Du kommer i e-tjänsten få möjlighet att  fortsätta vara anonym. 
Ditt ärende visas inte under "Mina sidor". 
Du får ingen information om vad som händer i ärendet.

 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa