Anmälan om dagvattenanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Dagvatten betraktas i vissa fall som avloppsvatten, vilket innebär anmälningsplikt för dagvattenanläggningar. Exempel på dagvattenanläggningar är sedimentationsbassänger, torrdammar, fördröjningsmagasin och oljeavskiljare. Anmälan ska göras till bygg- och miljönämnden i god tid innan beräknad byggstart. Vid anläggande av en damm eller våtmark kan tillstånd från Länsstyrelsen krävas. Takvatten räknas inte som avloppsvatten och behöver därför inte anmälas.

Oljeavskiljare som inte är en del av en dagvattenanläggning anmäls i separat e-tjänst (dvs när det enbart handlar om rening med en oljeavskiljare).

Bygg- och miljöavdelningens miljöskyddsenhet besvarar anmälan genom att fatta ett beslut om försiktighetsåtgärder för dagvattenanläggningen. Exempel på försiktighetsåtgärder är krav på kontrollprogram samt drift- och skötselinstruktioner. Observera att det är ditt ansvar att kontrollera om bygganmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen krävs innan byggstart.

Avgifter

Bygg- och miljöavdelningens handläggning av anmälan kostar 1100 kr per timma. Handläggningstid är all tid som vi behöver lägga på utredning av anmälan till exempel granskning, inläsning, platsbesök, skrivelser, telefonsamtal och beslut. En komplett anmälan kräver generellt en kortare handläggningstid. Du får betala handläggningsavgiften även om du tar tillbaka anmälan  eller om vi beslutar att avslå anmälan. Faktura skickas när handläggningen avslutats.

Läs mer om bygg- och miljönämndens tillsynsavgifter på vår hemsida www.alingsas.se

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa