Entreprenörsrapport enskild avloppsanordning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du fylla i och lämna in en entreprenörsrapport efter anläggandet av en enskild avloppsanläggning. Förutom att fylla i frågorna vill vi även att du bifogar bilder på den nya anläggningen.

Om du är fastighetsägare och har anlitat entreprenör så kan du låta entreprenören rapportera. Väljer du att själv rapportera behöver du bifoga ett intyg från entreprenör som gjort anläggningen. Entreprenörer behöver där intyga hur anläggningen utförts i förhållande till tillstånd eller andra beslut från bygg- och miljönämnden.

Du kan läsa mer på vår hemsida om enskilt avlopp.

Förberedelser:

 • Fastighetsägare behöver ha ett intyg från entreprenören att bifoga i tjänsten (pdf format eller något av dessa bildfilformat: jpeg, jpg, tiff, png)
 • Bilder som ska bifogas behöver vara  filer med något av följande format: jpeg, jpg, tiff , png eller pdf

I listan nedan framgår vilka delar av anläggningen som behöver fotodokumenteras och bifogas med rapporten:

 • Fördelningsbrunn
 • Utloppsledning med T-rör/skärm
 • Skibord/Flödesreglering
 • Spridningsledningar
 • Geotextil
 • Grundvattenrör
 • Pumpbrunn
 • Minireningsverk
 • Annan reningsanordning
 • Nivålarm i sluten tank
 • Efterpoleringssteg
 • Utsläppspunkt (Gäller ej infiltration eller sluten tank)
 • Översiktlig bild (där anläggning och hus syns)
 • Slamavskiljare

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

 • e-legitimation
 • intyg från den som byggt avloppet(om du som beställare rapporterar)
 • bilder på avloppsanläggningen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa