Anmälan Hygienisk behandling

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig som planerar att starta verksamhet med fotvård, akupunktur, piercing, tatuering eller andra behandlingar där du använder stickande eller skärande instrument  måste du i förväg anmäla detta till Alingsås Samhällsbyggnadsförvaltning, Bygg- och miljöavdelningen.

Alla som bedriver verksamhet är enligt miljöbalken skyldiga att kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll. Egenkontroll är ett verktyg för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens krav. Syftet är att bedriva ett systematiskt och förebyggande arbete för att skydda människors hälsa och miljön. Exempel på områden som ska ingå i en egenkontroll är hygien, städ och avfall.

Bilagor som ska bifogas anmälan

  • ?Planritning över hygienlokalen som inkluderar behandlingsplatser, fasta installationer som t.ex. tvättställ för handtvätt, utslagsvask, utrymme för rengöring, desinficering och sterilisering av instrument, toaletter, städförråd m.m.
  • Beskrivning av hur ventilationen är utformad i lokalen.
  • Beskrivning av hygienrutiner vid ingrepp och behandling.
  • Beskrivning av rutiner för rengöring, desinficering och sterilisering av instrument och redskap, uppgifter om sterilisatorns/autoklavens funktionskontroll samt uppgifter om hur riskavfallet omhändertas m.m.
  • Redovisning av vilken information som lämnas till kunder före och efter behandling.

Information om avgift

Kommunfullmäktige har fastställt en taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt Miljöbalken. Avgiften för handläggning av anmälan om verksamhet för hygienisk behandling med risk för blodsmitta är för närvarande (2023-01-11) 4 400 kronor.
 

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa