Lämna synpunkt / klagomål till Barn- och ungdomsnämnden

LÄS MER

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för Förskoleverksamhet, grundskola och särskola från 1-16 år. Du kan även ringa till barn- och ungdomskontoret direkt på telefon 0322-61 63 50. Din synpunkt/klagomål är viktig för Barn och ungdomsförvaltningens utvecklingsarbete. 

Din synpunkt/klagomål registreras i nämndens diarium och blir offentlig handling såvida den inte omfattas av sekretess. Du kan vara anonym, men vill du få ett svar från en handläggare behöver vi nå dig via någon kontaktuppgift.

Synpunkter utreds i enlighet med regleringen i förvaltningslagen och skollagen. Du har rätt att få ett snabbt svar. Tiden varierar dock beroende på hur omfattande handläggning som krävs för att utreda frågan.

Om du av någon anledning inte vill använda dig av synpunktshanteringen är du alltid välkommen att ringa till Barn- och ungdomskontoret direkt på telefon 0322-61 63 50.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du kan vara anonym eller logga in med BankID.

Fråga om inloggning

Om du väljer att gå vidare utan inloggning visas inte ditt ärende under "Mina sidor"
Du kommer sedan i e-tjänsten få möjlighet att  fortsätta vara anonym. 
Det innebär att din synpunkt/klagomål tas emot men inte kan handläggas.
Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas.
 

Om du loggar in kan du nå ditt ärende under "Mina sidor"
Du kommer sedan i e-tjänsten att få möjlighet att lämna dina uppgifter,
Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa