Lämna synpunkt / klagomål till Barn- och ungdomsnämnden

LÄS MER

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för Förskoleverksamhet, grundskola och särskola från 1-16 år. Du kan även ringa till barn- och ungdomskontoret via kommunens växel på telefon 0322-61 00 00. Din synpunkt/klagomål är viktig för Barn och ungdomsförvaltningens utvecklingsarbete. 

Din synpunkt/klagomål registreras i nämndens diarium och blir offentlig handling såvida den inte omfattas av sekretess. Du kan vara anonym, men vill du få ett svar från en handläggare behöver vi nå dig via någon kontaktuppgift.

Synpunkter utreds i enlighet med regleringen i förvaltningslagen och skollagen. Du har rätt att få ett snabbt svar. Tiden varierar dock beroende på hur omfattande handläggning som krävs för att utreda frågan.

Om du av någon anledning inte vill använda dig av synpunktshanteringen är du alltid välkommen att ringa till Barn- och ungdomskontoret via kommunens växel på telefon 0322-61 00 00.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du kan vara anonym eller logga in med BankID.

Fråga om inloggning

Vill du logga in och lämna dina kontaktuppgifter?
Du är då inte anonym.
Du kan även lämna dina kontaktuppgifter inne i e-tjänsten så att vi, vid behov, kan kontakta dig. 

Vill du vara anonym?
Välj då att gå vidare utan inloggning. Du kommer vidare i e-tjänsten att få möjlighet att fortsätta vara anonym. 
När du valt att vara anonym kan vi inte ge dig information om vad som händer i ärendet och ditt ärende visas inte under "Mina sidor".  

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa