Värmepump

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Genom en värmepump kan du använda den energi som finns i berggrunden, jorden eller i ett vattendrag till uppvärmning. En anmälan till bygg- och miljönämnden krävs för att installera en värmepump.

Om installation ska ske inom ett vattenskyddsområde, krävs det istället ett tillstånd. Läs mer på vår hemsida och förbered ditt ärende.
 
Det finns vissa risker med värmepumpsanläggningar. Den vätska som används för att ta till vara på värmen kan läcka ut i miljön och ställa till med problem. Det finns även krav på vilka typer av köldmedia som får användas. 

Två alternativ för att skicka in e-tjänsten

Det är alltid den sökande (fastighetsägaren) som är ytterst ansvarig för de uppgifter som skickas in. Du kan själv välja hur du vill använda e-tjänsten, välj mellan följande två alternativ: 

? E-tjänst alternativ 1 (ärendet överlåts - *borrfirma/installatör/leverantör/ombud och den sökande fyller i olika delar): Leverantör* påbörjar e-tjänsten och sen skickas en länk till den sökande via e-post/mobil, för att den sökande ska kunna slutföra e-tjänsten. Den del som kräver fackkunskaper är riktad till leverantör/installatör/borrfirman. Den sökande fyller i det som återstår och kan godkänna och skicka in ärendet. Båda parterna loggar in med BankID.

? E-tjänst alternativ 2 (ärendet överlåts inte - den sökande fyller i allt): Det är också möjligt att använda e-tjänsten utifrån att endast den sökande loggar in med BankID och fyller i allt i e-tjänsten - det rekommenderas att den sökande får detaljerad hjälp från en certifierad borrfirma och leverantör/installatör.

I de fall den sökande är en juridisk person (företag) så är det den person som är firmatecknare som ska signera och skicka in ärendet

Förbered ditt ärende och bilagor

Du behöver:

 • veta om din fastighet ligger inom ett vattenskyddsområde. Gör den det ska du även ta del av särskilda skyddsåtgärder som krävs för borrning i vattenskyddsområde.
 • veta om det finns dricksvattenbrunnar eller andra bergvärmehål inom 50 meter från din planerade värmepumpsanläggning
 • ha en karta med anläggningens placering (pdf fil eller bildformaten jpeg, jpg, png, tiff)
 • läs om minsta avstånd och grannyttranden nedan
 • ha säkerhetsdatablad för köldbärarvätskan att bifoga i e-tjänsten (ex en pdf fil)
 • ha kontaktuppgifter till den sökande (om du är ombud för att fylla i e-tjänsten)

Tänka på placeringen av din anläggning:

 • det krävs ett minsta avstånd av 20 meter mellan din anläggning och andra borrhål/slingor för värmeanläggningar
 • det krävs ett minsta avstånd på 30 meter mellan din anläggning och borrhål/slingor och dricksvattenbrunnar eller enskilda avloppsanläggningar
 • placerar du ditt borrhål eller slinga med mindre avstånd än 10 m från tomtgräns så krävs det ett medgivande från grannen. För detta finns en egen e-tjänst som din granne använder.
   

Kostnad för handläggning

Handläggning av värmepumpsärenden kostar 4 400 kr enligt taxa som är beslutad av Kommunfullmäktige i Alingsås. Du får betala handläggningsavgiften även om du tar tillbaka anmälan eller om vi beslutar att avslå anmälan.
 

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Fastighetsbeteckning
 • Information om din värmepump

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa