Lämna ett meddelande till handläggaren för ditt bygglovsärende

LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du lämna ett meddelande till handläggaren för ditt bygglovsärende.

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@alingsas.se