Lämna ett meddelande till handläggaren för ditt bygglovsärende

LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du lämna ett meddelande till handläggaren för ditt bygglovsärende.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen - Bygglovsenheten
bygglov@alingsas.se
0322-61 60 00
www.alingsas.se

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden
samhallsbyggnad@alingsas.se