Ansökan och anmälan om åtgärd inom vattenskyddsområde

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vad som gäller inom olika vattenskyddsområden

På vår hemsida www.alingsas.se har vi samlat information om de olika vattenskyddsområdena som finns i kommunen:

  • Färgen
  • Gräfsnäs
  • Magra
  • Sollebrunn
  • Ödenäs
  • Ömmern

Du behöver förbereda och läsa vad som gäller där du bor eller där du ska utföra en åtgärd och ta reda på om du behöver anmäla eller ansöka om tillstånd eller dispens. När du fyller i ansökan så frågar vi efter vilket skyddsområde som ansökan gäller, vilken fastighet och inom vilken zon av skyddsområdet som är aktuellt i ärendet.

Du kan spara det du fyller i och återkomma om du behöver ta reda på mer. När allt är klart skickar du in ansökan med e-tjänsten.

Avgift för handläggning av ansökan/anmälan

Kommunfullmäktige har fastställt en taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken. För handläggning av anmälan eller ansökan om tillstånd eller dispens för åtgärd inom vattenskyddsområde kommer avgift tas ut enligt timtaxa. Läs mer om bygg- och miljönämndens avgifter.

Handläggningstid är all tid som vi behöver lägga på utredning av ansökan till exempel granskning, inläsning, platsbesök, skrivelser, telefonsamtal och beslut. Du får betala handläggningsavgiften även om ansökan återtas eller om vi beslutar att avslå ansökan.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa