Samtycke till digital hantering av personuppgifter och bilder för elev i Alströmergymnasiet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Detta samtycke gäller publicering på Alingsås webbsida och sociala medier samt till marknadsföring av Alströmergymnasiet i trycksak som produceras av Alingsås kommun, annonsering i tidningar samt på olika mässor. Fotografering förekommer vid offentliga föreställningar i Alströmerteatern, UF-mässa, Produktmässa, Studentbal, Studenten, Programkatalog med flera. Hanteringen av bilderna sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) regler. Elev (vårdnadshavare) har rätt att begära registerutdrag av sina personuppgifter från kommunens register. 

Detta avtal löper under de åren som eleven studerar på Alströmergymnasiet. 

Kontakta receptionen om det finns skäl för att ändra samtycket. 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa