Samtycke till digital hantering av personuppgifter och bilder för elev i Alströmergymnasiet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I e-tjänsten anmäler du som elev vid Alströmergymnasiet om du samtycker till Alströmergymnasiet får hantera personuppgifter om dig i skolans sociala medier och på kommunens hemsida samt till marknadsföring av Alströmergymnasiet i trycksak som produceras av Alingsås kommun, annonsering i tidningar samt på olika mässor. Fotografering förekommer vid offentliga föreställningar i Alströmerteatern, UF-mässa, Produktmässa, Studentbal, Studenten, Programkatalog med flera. 

I Arena för lärande finns information om hur dina personuppgifter behandlas vid Alströmergymnasiet. 

Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke. Kontakta Alströmergymnasiets administration för att återkalla ditt samtycke. Du behöver inte ange någon särskild anledning för att återkalla samtycke.

Alstromergymnasiet@alingsas.se

0322-61 65 00

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa