Överförmyndarsamverkan - Komplettering eller yttrande till överförmyndarnämnden

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med denna e-tjänst kan du som fått en begäran om komplettering eller yttrande från överförmyndarnämnden lämna dessa i ärendet.

Komplettering kan till exempel gälla en ansökan du gjort eller kompletteringar till din årsräkning.

Yttrande kan till exempel handla om du tycker att godmanskap eller förvaltarskap bör anordnas för en anhörig till dig eller om en viss person bör utses som god man eller förvaltare.

Det kan också röra saker som en god man eller förvaltare vill göra, som uttag från konto, placering av tillgångar, försäljning av ett hus, arvskifte med mera.

Du som är ställföreträdare kan också lämna yttrande inför anmärkning avseende tillgångsförteckning, årsräkning eller sluträkning. Med e-tjänsten kan du också bemöta klagomål som inkommit avseende hur du sköter ditt uppdrag.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa