Överförmyndarsamverkan - Anmäla om anstånd för redovisningshandlingar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Överförmyndarnämnden kan besluta att redovisningshandlingar får lämnas senare än vad lagen säger. Överförmyndarnämnden kan bara bevilja anstånd om begäran kommer in innan redovisningshandlingen skulle ha lämnats in. Begäran om att lämna redovisningshandlingar efter föreskriven tid kommer inte att behandlas.

Av ansökan ska det framgå orsaken till att du är förhindrad att lämna redovisningshandlingen samt hur lång tid som önskas. Det ska finnas särskilda skäl för att anstånd ska beviljas. Om anledningen är att du inte hinner eller inte fått något årsbesked eller utdrag från banken är det inte en grund för att få en ny tid för inlämnande av redovisningen. Semester eller att redovisningen inte är klar räknas inte heller som särskilda skäl.

Som regel beviljas anstånd i cirka 1 månad om det inte finns synnerliga skäl för längre anståndstid. Prövning görs i varje enskilt fall och vi är inte bundna att följa önskemålen. Du kan begära anstånd avseende:

  • Tillgångsförteckning - begäran om anstånd ska lämnas inom 60 dagar från uppdragets start.
  • Årsräkning - begäran om anstånd ska lämnas före den 1 mars.
  • Sluträkning - begäran om anstånd ska lämnas inom 30 dagar från det datum uppdraget upphör.
  • Annan redovisningshandling – exempelvis redogörelse för skifteshinder eller redogörelse för samlevnad i oskiftat dödsbo.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa