Överförmyndarsamverkan - Lämna klagomål eller synpunkter på god man, förvaltare eller förordnad förmyndare

LÄS MER

Med denna e-tjänst kan du lämna klagomål eller synpunkter på hur gode män, förvaltare eller förmyndare sköter sitt uppdrag. Du kommer att få besvara ett antal olika frågor för att överförmyndaren ska få en så tydlig bild som möjligt om vad som hänt och vem klagomålet eller synpunkten avser.

Om du som har god man eller förvaltare är så missnöjd med den personen att du vill byta till en annan person finns det en blankett för det. Använd i så fall den istället eller skriv tydligt i klagomålet att du önskar byta. 

Vill du vara anonym?

Tjänsten går att använda anonymt, men för att vi så bra och korrekt som möjligt ska kunna utreda ärendet är vi tacksamma om du lämnar dina kontaktuppgifter.
När du startar e-tjänsten får du välja

  • Logga in och starta e-tjänsten - Då hämtas dina kontaktuppgifter automatiskt och du kan få återkoppling i ärendet.
  • Gå vidare utan inloggning - Då är du anonym. Du kan då inte få någon återkoppling i ärendet.

Om du företräder ett företag eller en organisation kan du inte lämna klagomål eller synpunkter anonymt.

Så här hanterar vi klagomål och synpunkter

När överförmyndarnämnden får in ett klagomål skickas det i sin helhet till ställföreträdaren så att denne kan yttra sig. När vi fått in yttrandet från ställföreträdaren kommer handläggaren ta ställning till om några åtgärder ska vidtas. Om någon åtgärd vidtas kommer detta att meddelas till både den klagande (om kontaktuppgifter finns) och till ställföreträdaren.

 

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa