Överförmyndarsamverkan - Intresseanmälan för att bli god man och förvaltare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst är uppdelad i två delar:

  • Du som har gått kurs och är godkänd ställföreträdare kan här anmäla dig till annonserat uppdrag.
  • Du som är nyfiken och vill gå kurs för att bli ställföreträdare kan anmäla intresse för det.

Är du anhörig och vill hjälpa din närstående med att få god man ska du istället göra en ansökan till Alingsås Tingsrätt. Innan du gör det, se över om det kan räcka med anhörigbehörighet (när personen inte längre förstår vad saken gäller) eller en fullmakt (när personen förstår vad saken gäller). Här hittar du mer information om anhörigbehörighet.

Som god man gör du en viktig insats för både den du företräder och samhället. Ofta är denna hjälp helt avgörande för personen i fråga eftersom den bidrar till stabilitet och trygghet i tillvaron. Uppdragen vilar i huvudsak på ideell grund. Ställföreträdaren har dock rätt till arvode och ersättning för sina utgifter. Arvodet bestäms av överförmyndaren utifrån en skälighetsbedömning i förhållande till uppdragets tyngd och krav på engagemang. Uppdraget som ställföreträdare är ett förtroendeuppdrag och du blir inte heller anställd av överförmyndaren.

Du som vill bli god man bör rent allmänt ha goda kunskaper om hur samhället fungerar och kunna sköta en vardagsekonomi. Du behöver också ha e-legitimation och kunna hantera e-tjänster då uppdragen kräver digital hantering. Vissa uppdrag kräver givetvis mer specifik kunskap än andra. Du får inte vara dömd för brott, vilket kontrolleras genom att vi begär ett utdrag från belastningsregistret. Det är också viktigt att du har god ordning på din egen ekonomi. Därför kontrollerar vi att du inte har betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden. Vi begär även utdrag från socialregistret i den kommun där du är folkbokförd.

Slutligen kan sådant som utbildning i godmansfrågor, erfarenhet av tidigare uppdrag, huvudmannens önskemål, om det finns någon sorts intressekonflikt och andra typer av bedömningsfrågor komma att avgöra om en person är lämplig att bli god man i ett visst ärende.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa