Överförmyndarsamverkan - Intresseanmälan för att bli god man och förvaltare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med denna e-tjänst kan du lämna en intresseanmälan om att bli god man, förvaltare eller annan ställföreträdare i Alingsås och Lerums kommun för en utomstående person. Är du anhörig och vill hjälpa din närstående med att få god man ska du istället göra en ansökan till Alingsås Tingsrätt.

Som god man gör du en viktig insats för både den du företräder och samhället. Ofta är denna hjälp helt avgörande för personen i fråga eftersom den bidrar till stabilitet och trygghet i tillvaron. Uppdragen vilar i huvudsak på ideell grund. Ställföreträdaren har dock rätt till arvode och ersättning för sina utgifter. Arvodet bestäms av överförmyndaren utifrån en skälighetsbedömning i förhållande till uppdragets tyngd och krav på engagemang. Uppdraget som ställföreträdare är ett förtroendeuppdrag och du blir inte heller anställd av överförmyndaren.

Du som vill bli god man bör rent allmänt ha goda kunskaper om hur samhället fungerar och kunna sköta en vardagsekonomi. Vissa uppdrag kräver givetvis mer specifik kunskap än andra. Du får inte vara dömd för brott, vilket kontrolleras genom att vi begär ett utdrag från belastningsregistret. Det är också viktigt att du har god ordning på din egen ekonomi. Därför kontrollerar vi att du inte har betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden. Vi begär även utdrag från socialregistret i den kommun där du är folkbokförd.

Slutligen kan sådant som utbildning i godmansfrågor, erfarenhet av tidigare uppdrag, huvudmannens önskemål, om det finns någon sorts intressekonflikt och andra typer av bedömningsfrågor komma att avgöra om en person är lämplig att bli god man i ett visst ärende.

Information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa