Överförmyndarsamverkan - Redogörelse från god man för ensamkommande barn

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du ska skicka in en redogörelse över uppdraget för varje halvår enligt kalenderåret, alltså från första januari till sista juni och från första juli till sista december. Du skickar in redogörelsen via vår e-tjänst senast den 15 juli och den 15 januari varje år.

Arvode för uppdraget betalas ut efter det att redogörelsen är granskad av en överförmyndarhandläggare.

I vår e-tjänst för redovisning av uppdraget för ensamkommande barn redogör du för dina insatser under perioden. I e-tjänsten kan du kortfattat beskriva dina insatser och vilka kontakter du haft. Du anger även om du begär arvode eller inte för det utförda arbetet.

Observera att du kan endast använda e-tjänsten om barnet som du är god man för vistas (under asylperioden) eller är folkbokfört i Alingsås kommun. Om barnet vistas eller är folkbokfört i någon annan kommun vänder du dig till överförmyndaren i den kommunen för att redovisa ditt uppdrag.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa