Överförmyndarsamverkan - Redogörelse från god man för ensamkommande barn

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du ska skicka in en redogörelse över uppdraget två gånger om året. Senast den 15 april (för perioden oktober-mars) respektive den 15 oktober (för perioden april-september). Arvodet betalas ut efter det att redogörelsen är granskad av en överförmyndarhandläggare.

I vår e-tjänst för redovisning av uppdraget för ensamkommande barn redogör du för dina insatser under perioden. I e-tjänsten kan du kortfattat beskriva dina insatser och vilka kontakter du haft. Du anger även om du begär arvode eller inte för det utförda arbetet.

Observera att du kan endast använda e-tjänsten om barnet som du är god man för vistas (under asylperioden) eller är folkbokfört i Alingsås kommun. Om barnet vistas eller är folkbokfört i någon annan kommun vänder du dig till överförmyndaren i den kommunen för att redovisa ditt uppdrag.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa