Överförmyndarsamverkan - Ansökan om tolk från god man för ensamkommande barn

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med denna e-tjänst kan du, om du behöver använda en tolk i utövandet av ditt uppdrag som god man, vända dig till oss på Överförmyndarsamverkan med en ansökan om detta.

Du ansöker om tillstånd att boka tolk själv genom denna e-tjänst. När din ansökan har beviljats kan du vända dig till Tolkförmedling Väst för att boka tolk. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa